Coaching / Bedrijfsmaatschappelijk Werk

                                                 

                                                 Hoe mooi is het om te zien wanneer mensen hun balans hervinden en de blik weer op de

                                                 toekomst richten.   

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Het ondersteunen van bedrijven en werknemers in psycho-sociaal gezondheidsmanagement is mijn passie. Het voorkomen en terugdringen van verzuim, het verbeteren van de werkrelatie, een duurzame versterking van mensen in hun zakelijke omgeving. Daar ga ik voor. Doelgericht met oog voor de balans tussen werk, privé, medische en psychische gezondheid en de werkgerelateerde mogelijkheden en beperkingen worden afgebakende begeleidingstrajecten aangeboden. Daarbij ben ik steeds gericht op het versterken van de eigen potentiële kracht van mensen. Mijn uitdaging is om tussen 1 en 5 gesprekken het aan werkgever en werknemer bij aanvang geformuleerde doel te bereiken. In nauwe samenwerking met andere arbo-professionals zoals bedrijfsartsen, verzuimmanagers en arbeidsdeskundigen om zo een optimale begeleiding te kunnen bieden.


 • De Work Ability Index (Werkvermogen) is een gevalideerd instrument dat het werkvermogen meet. Ga naar de webpagina voor de scan. 
 • De VierDimsionale Klachtenlijst (4DKL) is een hulpmiddel om overspannenheid vast te stellen. Ga naar de webpagina voor het onderzoek.
 • De Stressbalanstest onderzoekt de balans tussen draaklast en draagkracht. Gan naar de webpagina voor het onderzoek.
 • De Utrechtse Burn Out Schaal (UBOS) meet de mate van burn-out. Ga naar de webpagina voor het onderzoek.
 • Het Assertiviteitsonderzoek meet de sociale omgang in het opkomen voor jezelf. Ga naar de webpagina voor het onderzoek.
 • De Thomas en Killman test geeft inzicht in je conflictstijlen. Ga naar de webpagina voor het onderzoek.
 • Het persoonlijkheidsonderzoek geeft inzicht over autismespectrum-gerelateerde eigenschappen. Ga naar de webpagina voor het onderzoek.
 • De Arbospiraal geeft inzicht in de persoons- en werkgebonden hulpbronnen. Ga naar de webpagina voor het onderzoek.
 • Specialist Arbeidsrecht
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Psychologische diagnostische instrumenten
 • STECR Werkwijzer Arbeidstherapie
 • Transactionele Analyse
 • Gestalt
 • Cognitieve gedragstherapie

Charles Luijten

COACH / BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERKER/VERTROUWENSPERSOON /MEDIATOR© Copyright. All Rights Reserved.