Peer review mediation


Uitgangspunten


  • Kwaliteitsbevordering
  • Deskundigheidsbevordering
  • Collegiaal contact
  • Toetsen, feedback en beoordelen


Peerreviewer voor de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)


Peer review is het beoordelen door een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot of de door de professional aan de cliënt geleverde dienst voldoet aan het gemiddelde niveau dat van de professional mag worden verwacht.


Als Peer reviewer verricht ik in opdracht van de Stichting Kwaliteit Mediator (SKM) reviews om de kwaliteit van de bij de Mediators federatie Nederland (MfN) aangesloten mediators te toetsen. De MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel van mediation in Nederland. De MfN bevordert en borgt de kwaliteit van mediation en mediators en voorziet in een concreet kwaliteitssysteem. Met het inzetten van Peer Review beoogt de MfN een kwaliteitsverbetering met het oogmerk een professionele standaard in de beroepsgroep neer te zetten.


 

Ga naar de website van kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland

Charles Luijten


COACH / BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERKER/VERTROUWENSPERSOON /MEDIATOR© Copyright. All Rights Reserved.