Bedrijfsadvies

                                        Advisering en begeleiding management

 

 

 

 

 

Samenwerking is een dynamisch proces. In het spanningsveld van investeringen en opbrengsten kunnen er verschillende visies zijn. Dat is leuk en uitdagend. Tegengestelde karakters vullen elkaar aan en zo kan vernieuwing en ontwikkeling ontstaan. Maar soms kan het evenwicht omslaan en gaan mensen elkaar tegenwerken in plaats van met elkaar meewerken. Allergieën kunnen opspelen en de uitdaging is dan om de energie weer te gaan richten op datgeen waarin mensen elkaar bij aanvang gevonden hebben. De passie voor het product, het elkaar aanvullen in competenties, samen voor de club staan. Het is aan betrokkenen welke keuzes gemaakt worden in de aanpak en aan mij om te stimuleren dat er keuzes gemaakt worden.

Afhankelijk van de sitiuatie vinden afzonderlijke oriënterende gesprekken plaats met betrokkenen. Voorts wordt een plan van aanpak opgesteld met een doelformulering waar betrokkenen zich aan conformeren.

 

 

Processtappen

 • Telefonische afstemming casus
 • Opdrachtbevestiging intaketraject
 • Oriënterende gesprekken met betrokkenen
 • Afstemming met opdrachtgever over benodigd aantal consulten en doelformulering
 • Consulten - na ieder consult een voortgangsrapportage aan betrokkenen
 • Procesmatige eindrapportage naar alle betrokkenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roltrap Antwerpen
 • Competentieonderzoek


 • Kernkwaliteitenonderzoek


 • Communicatiestrategieën


 • Teamgerichte Functioneringsreflectie


 • Individueel gerichte functioneringsreflectie


 • Reflectiegesprek in teamverband


 • Geen wachttijden
 • Duidelijke opdrachtafstemming
 • Duidelijke te verwachten kosten
 • Afgebakend traject
 • Na ieder consult voortgangsrapportage aan betrokkenen
 • Inhoudelijke eindrapportage

Instrumenten


Uitgangspunten