Utrechtse Burn-Out Schaal (UBOS)
 
 
 
 
psychisch belastend
fysiek belastend
fysiek en psychisch belastend
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per maand
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
nooit
sporadisch - een paar keer per jaar of minder
af en toe - eens per maand of minder
regelmatig - een paar keer per maand
dikwijls - eens per week
zeer dikwijls - een paar keer per week
altijd - dagelijks
 
 
Werkbalans

       Utrechtse Burn Out Schaal (UBOS)


De UBOS meet de mate van burn-out en is er op gericht werknemers met burn-out klachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van degenen met andere psychische klachten. Burn-out is een populaire (niet officiele medische) diagnose die volgens een richtlijn gesteld wordt. Huisartsen en bedrijfsartsen hanteren de term overspannenheid en de term burn out.


Bij overspannenheid is sprake als je aan de volgende vier criteria voldoet:

1. Van de klachten ''vermoeidheid, gestoorde of onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/herrie kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, je gelaagd voelen, concentratieproblemen en /of vergeetachtigheid' zijn er minimaal drie van toepassing;

2. Het ervaren van controleverlies of machteloosheid. Daarbij ben je niet meer in staat de oorzaken van je stress aan te pakken, je kunt het allemaal niet meer aan en je hebt het gevoel de grip te verliezen over jezelf;

3. Het beperkt zijn in je functioneren, in je werk of thuis waarbij je één van de rollen (werknemer, vader, moeder, enz.) voor minstens 50% hebt moeten laten vallen;

4. De symptomen worden niet uitsluitend veroorzaakt door een psychiatrische stoornis zoals bijvoorbeeld een depressie.


Bij burn out is sprake als je aan de volgende 3 criteria voldoet:

1. De vier criteria van overspannenheid;

2. De klachten zijn meer dan een half jaar geleden begonnen;

3. Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.


De UBOS is een hulpmiddel om een behandeling te bepalen. Op basis van het invullen van de UBOS kan geen definitieve diagnose gesteld worden. Er is aanvullend onderzoek nodig om tot een afgewogen oordeel en behandeladvies  te komen.


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller. Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.


Invulinstructie


    Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de webpagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht.