OVER MIJZELF

Klik en luister in deze podcast van Mens & Werk naar een interview met mij door Joost de Kruijter, Bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed, over mijn persoonlijke achtergrond en over conflicthantering door een bedrijfsmaatschappelijk werker of door een MfN mediator:


Ondersteuner van mensen in een zakelijke omgeving


Als zeiler zoek ik de optimale balans in natuurlijke bewegingen. Windrichting, windkracht, golfbewegingen, de balans van de boot in de wind - een prachtig natuurspel. Bij mensen en organisaties is dat niet anders. Ook daar gaat het er om zo optimaal mogelijk met allerlei factoren om te gaan en het juiste evenwicht in te vinden.

Soms heb je de wind in de zeilen, soms zit je aan lagerwal, het kan stormen, de stroom kan je sneller vooruit helpen of juist tegenwerken, de loef kan afgestoken worden. Kortom, allerlei omstandigheden die inventiviteit, creativiteit en veranderend inzicht vragen. Een geweldige uitdaging!

Klik hier om de algemene voorwaarden van Luijten Consultancy Services te downloaden
Privacybeleid
Inschrijving kwaliteitsregister voor Sociaal Agogen relatienummer 461027199


Kennisgebied

  • Specialist Arbeidsrecht
  • Wet Verbetering Poortwachter
  • Psychologische diagnostische instrumenten
  • Transactionele Analyse
  • Gestalt
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Traumaverwerking
Contest 31HT 'Es Cape'