Arbospiraal

       Arbospiraal - inzicht in loyaliteit, bevlogenheid, verloop, burn out


Hoe loyaal ben je ten opzichte van je werkgever? Haal je voldoende erkenning en energie uit je werk? Zou het wellicht beter zijn om ander werk

of een andere werkgever te zoeken? Ben je jezelf naar een burn out aan het werken? Met de door bedrijfsarts Rob Hoedeman ontwikkelde

Arbospiraal kan meer inzicht geboden worden. 


De Arbospiraal maakt inzichtelijk welke factoren in de persoon en het werk een rol kunnen spelen bij structurele overbelasting. De uitkomst van

onderstaande vragenlijst  geeft aan waar je jezelf kunt plaatsen in het kwadrant waarbij 4 soorten werknemers onderscheiden worden:

  • loyale werknemers die binding met de organisatie hebben en niet bevlogen zijn, met matige energie;
  • bevlogen werknemers met grote betrokkenheid bij de organisatie en veel energie;
  • werknemers die in het 'verloop' zitten, die hun kwaliteiten onvoldoende kwijt kunnen in de organisatie en (mentaal) op zoek zijn naar

          een andere werkkring. Zij hebben weinig binding met de organisatie en veel energie;

  • werknemers die tegen een burn out aan lopen. Zij hebben een lage betrokkenheid naar de organisatie en lage energie.


Download voor meer informatie over de Arbospiraal het artikel van Rob Hoedeman 'De positieve spiraal'. Het onderzoek in samenhang met andere onderzoeken zoals onderzoek naar het Werkvermogen,Stressbalans en Assertiviteitsonderzoek en

reflecterende gesprekken helpt keuzes maken ter bevordering van een gezonde en duurzame werkbalans.


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller.

Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.


Invulinstructie


    Geef per vraag op een schaal van 'nooit' tot 'voortdurend' aan wat voor jou van toepassing is. Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de pagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht. 


    Arbospiraal