Coaching / Bedrijfsmaatschappelijk Werk

                                                 

                                                 Hoe mooi is het om te zien wanneer mensen hun balans hervinden en de blik weer op de

                                                 toekomst richten.   

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Het ondersteunen van bedrijven en werknemers in psycho-sociaal gezondheidsmanagement is mijn passie. Het voorkomen en terugdringen van verzuim, het verbeteren van de werkrelatie, een duurzame versterking van mensen in hun zakelijke omgeving. Daar ga ik voor. Doelgericht met oog voor de balans tussen werk, privé, medische en psychische gezondheid en de werkgerelateerde mogelijkheden en beperkingen worden afgebakende begeleidingstrajecten aangeboden. Daarbij ben ik steeds gericht op het versterken van de eigen potentiële kracht van mensen. Mijn uitdaging is om tussen 1 en 5 gesprekken het aan werkgever en werknemer bij aanvang geformuleerde doel te bereiken. In nauwe samenwerking met andere arbo-professionals zoals bedrijfsartsen, verzuimmanagers en arbeidsdeskundigen om zo een optimale begeleiding te kunnen bieden.

  • Specialist Arbeidsrecht
  • Wet Verbetering Poortwachter
  • Psychologische diagnostische instrumenten
  • STECR Werkwijzer Arbeidstherapie
  • Transactionele Analyse
  • Gestalt
  • Cognitieve gedragstherapie