Traumaopvang
Trauma

   Traumaopvang bij een schokkende gebeurtenis


Het kan zo maar gebeuren. Het plotseling overlijden van een collega, een ernstige bedreiging, geweld, brand, een ongeluk, faillisement. Gebeurtenissen die heftige emotionele reacties met zich mee kunnen brengen. Dan is het zaak om snel te schakelen en ondersteuning te bieden voor eerste opvang. Wanneer er door de werkgever te traag of verkeerd wordt gereageerd op een schokkende  gebeurtenis kan dit leiden tot een ontwrichte arbeidsrelatie, langdurige ziekteuitval en disfunctioneren. Adequate opvang daarentegen geeft respect naar de werkgever, kan de onderlinge verhoudingen versterken en bindt mensen in hun verwerkingsproces.


Processtappen


 1. (Telefonisch) afstemmingsgesprek met werkgever over toe te passen stategie
 2. Schriftelijke bevestiging van de processtappen
 3. Individuele opvang en groepsgerichte opvang
 4. Afstemmingsgesprek met werkgever over benodigde follow up  

 • Snelle interventie
 • Actieplan aanpak
 • Overbrugging wachttijd

reguliere hulpverlening

 • Procesrapportage


Uitgangspunten


 • Traumagerichte en groepsdynamische


aanpak


 • Praktische ondersteuning


 • Inventarisatie benodigde ondersteuning


 • Schriftelijk advies werkgeverInstrumenten