Stressbalans
Werkbalans

       Stressbalans


Stress is een vorm van spanning die optreedt als reactie op externe prikkels met als gevolg een bepaald patroon van fysiologische reacties.

Stress treedt op bij een verstoord evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Er kan een onderscheid gemaakt worden in positieve stress

en negatieve stress (Distress). Positieve stress vindt bijvoorbeeld plaats bij sporten of verhoogde concentratie bij een werkgerlateerde

inspanning. Het lichaam maakt 'stresshormomen' (Cortisol, Adrenaline, Noradrenaline) aan om te overleven. Als dit over een kortdurende

gebeurtenis plaats vindt kan dit gezien worden als een gezonde stressregulatie. De bloeddruk neemt dan kortstondig toe, stresshormonen

worden aangemaakt, er vindt een verhoogde spierspanning plaats en de concentratie is verhoogd. Allemaal bedoeld om in een piekbelasting extra te kunnen presteren. Wanneer er over een langerdurende periode stress plaats vindt, wordt het steeds moeilijker terug te keren naar een normale stressbalans. Je komt in een soort continue status waarbij je je steeds meer terugtrekt in jezelf, het immuunsysteem onder druk komt te staan en er somatische klachten ontstaan. Het lukt steeds moeilijker om in een normale rustsitiuatie te komen, waardoor er slaapproblemen onstaan, kortaangebondenheid optreedt en het normale verwerkingsvermogen onder druk komt te staan. Chronische stress, waarbij er een structurele onbalans tussen draagkracht en draaglast plaats vindt, kan een factor zijn bij bepaalde ziektes zoals hartklachten of bloedrukklachten.


Een belangrijke balans  in draagkracht vormt de driehoek lichaam, gevoel en denken, gekoppeld aan de sociale omgeving. Deze stressbalanstest geeft een indicatie over structurele stressfactoren.

De uitkomst van de test is een onderdeel in het bepalen van de stressregulatie. De test op zichzelf is onvoldoende om een afgewogen diagnose te stellen. In combinatie met andere testinstrumenten en reflectiegesprek kan een afgewogen oordeel gegeven worden over benodigde ondersteuning voor het hervinden van een gezonde werkbalans.


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller. Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.


Invulinstructie


  Geef per klacht aan waar je de de afgelopen maanden last van gehad hebt.


  Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de webpagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht. 


   
   
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig
   
  nooit
  soms
  regelmatig
  vaak
  veelvuldig