Persoonlijkheidsonderzoek
Werkbalans

       Persoonlijkheidsonderzoek*


Deze vragenlijst is een hulpmiddel bij het in kaart brengen van persoonskenmerken/kwaliteiten. Met deze vragenlijst kan onderzocht worden welke specifieke eigenschappen van toepassing zijn in samenhang met de sociale omgeving en of de levensvervulling zoals werk, passend is bij de persoon.


Het onderzoek in samenhang met andere onderzoeken zoals assertiviteitsonderzoek en conflicthanteringsonderzoek en reflecterende gesprekken geeft een afgewogen inzicht in de persoonlijkheid. Zelfkennis helpt versterking in het zakelijk functioneren. Het onderzoek geeft een uitkomst op de volgende aandachtsgebieden: doorzettingsvermogen, detailgerichtheid, geheugen, nieuwgierigheid/leergierigheid, rechtvaardigheid/eerlijkheid, analytisch, muziek/kunst, natuur/dieren, creativiteit, loyaliteit, humor.


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller. Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.


Invulinstructie


    Geef per stelling aan in hoeverre deze bij jou past. Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de pagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht. 


    * Deze vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten wordt bij het Autisme Expertisecentrum gehanteerd als diagnostisch instrument.