VierDimensionale Klachtenlijst
Werkbalans

       VierDimensionale Klachtenlijst (4DKL)


De 4DKL vragenlijst, ontwikkeld door huisarts B. Terluin, is een hulpmiddel bij het stellen van de diagose surmenage (overspanning). Overspanning wil zeggen dat er een functiestoornis is bij het verwerken van informatie als gevolg van chronische, psychosociale stress. Met andere woorden, er is een verstoring van het evenwicht tussen de psychische belasting en psychische belastbaarheid. Dit heeft als  gevolg dat bij de persoon een proces ontstaat van verminderd vermogen tot sociaal functioneren. Dit gaat gepaard met lichamelijke klachten, stemmings- en of gedragsveranderingen.  De lijst meet vier dimensies: distress (negatieve stress), depressie, angst en somatisatie (lichamelijke klachten).


Bij mensen kan normale en niet-normale stress optreden. Normale stress is een natuurlijke reactie van het lichaam op veranderingen, bedreigingen, gevaar enz. Het lichaam zal na de (meestal kortdurende) siituatie snel terugkeren naar een gezonde balans met een normaal verwerkingsvermogen. Wanneer de stress vanuit onbalans structureler wordt gaat het lichaam compenseren met de aanmaak van stress-hormomen (cortisol, adrenaline, noraderenaline). Het lichaam schiet meer en meer in de overlevingsstand. Bij verergering treedt onder andere kortaangebondenheid, snelle irritaties, terugtrekking in zichzelf, minder goed kunnen luisteren en concentratievermindering op. Het immuunsysteem komt onder druk te staan en er vindt roofbouw in de weerstand plaats. 


De uitkomst van de test is een onderdeel in het bepalen van de stressregulatie. De test op zichzelf is onvoldoende om een afgewogen diagnose te stellen. In combinatie met andere testinstrumenten en reflectiegesprek kan een afgewogen oordeel gegeven worden over benodigde ondersteuning voor het hervinden van een gezonde werkbalans.


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller. Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.Invulinstructie


  Geef per klacht aan in hoeverre je deze de afgelopen 7 dagen ervaren hebt. Klachten die je daarvoor had, maar de afgelopen 7 dagen niet meer, tellen niet mee.


  Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de webpagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht. 


   
   
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend
   
  nee
  soms
  regelmatig
  heel vaak
  voortdurend