Over Mijzelf

Klik en luister in deze podcast van Mens & Werk naar een interview met mij door Joost de Kruijter, Bedrijfsmaatschappelijk Werker bij ArboNed, over mijn persoonlijke achtergrond en over conflcthantering door een Bedrijfsmaatschappelijk Werker of door een MfN Mediator:


Ondersteuner van mensen in een zakelijke omgeving


Als zeiler zoek ik de optimale balans in natuurlijke bewegingen. Windrichting, windkracht, golfbewegingen, de balans van de boot in de wind - een prachtig natuurspel. Bij mensen en organisaties is dat niet anders. Ook daar gaat het er om zo optimaal mogelijk met allerlei factoren om te gaan en het juiste evenwicht in te vinden.

Soms heb je de wind in de zeilen, soms zit je aan lagerwal, het kan stormen, de stroom kan je sneller vooruit helpen of juist tegenwerken, de loef kan afgestoken worden. Kortom, allerlei omstandigheden die inventiviteit, creativiteit en veranderend inzicht vragen. Een geweldige uitdaging!

Inschrijving kwaliteitsregister voor Sociaal Agogen relatienummer 461027199

Algemene voorwaarden

Privacyreglement

Privacybeleid


Kennisgebied

  • Specialist Arbeidsrecht
  • Wet Verbetering Poortwachter
  • Psychologische diagnostische instrumenten
  • Transactionele Analyse
  • Gestalt
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Traumaverwerking
Contest 31HT 'Es Cape'