Over Mijzelf

Klik en luister in deze podcast van Mens & Werk naar een interview met mij door Joost de Kruijter, Bedrijfsmaatschappelijk Werker bij ArboNed, over mijn persoonlijke achtergrond en over conflcthantering door een Bedrijfsmaatschappelijk Werker of door een MfN Mediator:


Ondersteuner van mensen in een zakelijke omgeving


Als zeiler zoek je de optimale balans in natuurlijke bewegingen. Windrichting, windkracht, golfbewegingen, de balans van de boot in de wind - een prachtig natuurspel. Bij mensen en organisaties is dat niet anders. Ook daar gaat het er om zo optimaal mogelijk met allerlei factoren om te gaan en het juiste evenwicht in te vinden.

Soms heb je de wind in de zeilen, soms zit je aan lagerwal, het kan stormen, de stroom kan je sneller vooruit helpen of juist tegenwerken, de loef kan afgestoken worden. Kortom, allerlei omstandigheden die inventiviteit, creativiteit en veranderend inzicht vragen. Een geweldige uitdaging!


Inmiddels heb ik na 20 jaar het zeilen verruild voor het rondtrekken met een camper en het maken van motortochten. Reizen, nieuwe omgevingen verkennen, mensen ontmoeten, mobiel werken. Het past bij mijn zoektocht naar nieuwe horizonten. Bij mensen zijn ook altijd nieuwe horizonten te ontdekken. Perpectief op een betere en stabielere toekomst door oude energieën achter je te laten en nieuwe wegen te verkennen.

Inschrijving kwaliteitsregister voor Sociaal Agogen relatienummer 461027199

Algemene voorwaarden

Privacyreglement

Privacybeleid
Contest 31HT 'Es Cape'
  • Specialist Arbeidsrecht
  • Wet Verbetering Poortwachter
  • Psychologische diagnostische instrumenten
  • Transactionele Analyse
  • Gestalt
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Traumaverwerking


Kennisgebied